+90 (312) 385 05 01
bilgi@zincirmakina.com.tr

Kovalı Elevatörler

Tambur tasarımı benzerlerinin aksine kanatsız yapı olarak tercih edilmekte, böylece aşınma durumunda dahi tambur-burç teması engellenmeyip, zincir yan baklalarının kanat üzerine binerek aşınmasının önüne geçilmektedir. Bu tip tamburlarımızda parçalı olarak imal edilerek bakım sırasında zinciri sökmeye gerek kalmadan tambur değişiminin yapılabilmesi sağlanmıştır. Kullanılan mil malzemeleri  42CrMo4 olarak seçilerek, talaşlı imalat öncesi ve sonrasında ısıl işlem uygulanmakta ve burulma momentine karşı yüksek dayanımlı yapı elde edilmektedir. Tambur ve mil göbek bağlantıları konik kilit sistemi ile yapılmakta olup, konik kilit seçimleri aktarılacak momente göre min. 5 kat emniyet sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Kullanılan yataklama elemanları ağır hizmet tipi olarak seçilmekte, zincir yüklerinin karşılanması sağlanmakta ve tahrik grubu üzerinde gereksiz radyal veya eksenel kuvvet oluşumuna izin verilmemektedir. Kullanılan tahrik grupları ise yine kapasiteye bağlı olarak direkt akuple redüktörler veya yardımcı tahrikli, hidrolik kaplin aktarmalı ağır hizmet tipi redüktör grupları olarak seçilmektedir.

Ara gövdelerimiz bütün elevatör tiplerimizde yapı büyüklüğüne bağlı olarak çift kolonlu veya tek kolonlu olarak imal edilmekte ve kendiden takviyeli olarak tasarlanmaktadır. Arada kullanılan sabitleyiciler ile özellikle çift kolonlu yapılarda eksen kaçıklıklarının, kolon dönmelerinin önüne geçilmektedir. Gergi modülümüzün üzerinde standart olarak sunulan bakım modülü dört taraflı bakım kapaklarına sahip olup, bakım işlemlerinin kolaylaştırmaktadır.

Elevatör kovalarımız derin yapıda ve malzeme boşaltımında, savurma sırasında bir önceki kovanın taban eğiminden faydalanacak biçimde arka duvarı eğimli yapılmaktadır. Yüksek hızlarda çalışan elevatörlerde ürün kepçeleme sırasında kova içinde hava birikmesi olmaması, kova hacminin tamamının kullanılabilmesi  için tabanda hava boşaltım delikleri yer almaktadır.  Kova ağızlarında taşınan ürünün özelliklerine göre St52 – St60 veya Hardox malzemeden imal düz veya kazıyıcı takviye şeritleri kullanılmaktadır.

Merkezi zincirli elevatörlerimizde de gergi modüllerimiz patentli yataklama sistemine sahiptir. Bu sistem ile rulmanlı ve kuru yataklı sistemlerin avantajlı yönleri tek gövde üzerinde toplanıp tam sızdırmaz gergi modülü içerisinde yerleştirilmektedir. Yatak-keçe değişimleri oldukça basit hale getirilmiş olup, tüm yağlama işlemleri gövde dışından elevatör çalışırken dahi yapılabilmektedir. Gergi modülümüzün tasarımı bütün elevatörlerimizde olduğu gibi çevre yönetmeliklerini tam olarak karşılayan, toz sızdırmaz bir yapıdadır. Gergi modülü üzerinde bakımı kolaylaştırmak, iç gruplara ulaşımı rahat sağlamak için dört adet kapak bulunmakta ve bu kapaklar güvenlik amaçlı sensörler ile donatılmaktadır. Standart olarak gergi modülü üzerinde kova sayıcı, seviye sensörü vb. bağlayabilmek için gerekli bağlantı girişleri standart olarak sunulmaktadır.

Gergi modüllerimizin besleme boğazları her türlü ekipmanın veya şutun bağlanabileceği yapıda imal edilmektedir. Besleme boğazları elevatör tabanına değil, kova içerisine ürün dökecek şekilde tasarlanmıştır. Bu boğazlar ayrıca kovalara ürün dolumunu kolaylaştırmak için yönlendirici aşınma  plakalarına sahiptir.

Tahrik modüllerimiz de genel olarak üç adet bakım kapağı ve toz filtresi emiş bağlantısı bulunmakta ve platform bağlantı parçaları ile beraber üretilmektedir. Üst kepler bakım kolaylığı açısından iki parça olarak imal edilmekte, malzeme temasının olduğu bölgeler değiştirilebilir aşınma plakaları ile donatılmaktadır.